top of page
  • עמיחי קרת

מניפולציות בבדיקת פוליגרף

כיום קיימות שיטות רבות ומגוונות לבצע מניפולציות מצד נבדקים שמטרתן -לרמות בבדיקות הפוליגרף. התפיסה הרווחת בקרב אנשים רבים מתבססת על ההנחה שנבדקים לא מסוגלים לשלוט בפעולות גופם, אך בפועל, כמעט כל אדם יכול ללמוד לשלוט בשרירי גופו, ובתגובות הבלתי רצוניות שלו

השיטה הנפוצה קלאסית גורסת כי הנבדק יכול להכאיב לעצמו או לכווץ שריר בכל פעם שנשאלת שאלה ,עם קצת

פעולות אלו תהינה כל-כך משמעותיות שהיא תכסה את התגובה הפיסיולוגית שלו לשקר

מניפולציות טרם בדיקת הפוליגרף עלולות לבוא לידי ביטוי בכמה דרכים כגון

  • לקיחת כמוסות הרגעה או המרצה

  • שימוש בטכניקות שונות וניסיון לשלוט במערכות הפיזיולוגיות שלו כגון: תרגילי יוגה, מדיטציה וביופידבק

  • הכאבה שבאה ליצור תגובה במקומות שהוא בוחר

דרכי התמודדות והתגברות על מניפולציות אל

  • ביצוע בדיקת הסימולציה האמורה לוודא שהמכשיר מדויק וקולט את האמת הפנימית של הנבדק ללא כל השפעה ושליטה ממה שהוא משיב לבודק

  • יש לדעת שאנשים מנוסים בתרגילי הרגעה "נכנסים" ל"שליטה" במערכת הדם למשל בתוך מס' דקות למיומנים שבהם נדרשות כ-3 דקות כדי להרגיע עצמם. בתוך 3 דקות מתחילת הרצת השאלות מסתיים מדפס אחד ועוברים להפסקה. בנוסף לכך כדי להיכנס לרגיעה צריך להיות שקט מוחלט, כל רש ולו הקטן ביותר מפריע ומונע למעשה כניסה לתהליך. במהלך הבדיקה כידוע נשאלות שאלות והנבדק נדרש לענות בקולו וכן יש קולות עמומים או רעש כלשהו דברים המונעים מהנבדק להתחיל בכלל בתהליך ההרגעה

  • אנשים שהשתמשו בכדור או בכל דבר מרגיע, הצליחו אמנם לחוש רגועים, דבר כשלעצמו אף נוח לבודק, אך לא הצליחו לשבש את יכולת ההבחנה שלהם בין אמת לשקר. יכולת קריטית בבדיקת פוליגרף ומשום כך הם יגיבו עדין וההבחנה תהיה ברורה לחלוטין

  • אמצעי ההרגעה השונים גורמים כידוע לצמצום העברת המידע במערכת העצבים הכדור לא מרפה הוא רק נותן תחושת הקלה, במקרה של בדיקת הפוליגרף נחלשת רמת התגובתיות של הנבדק והרי לשם כך בין השאר נועדה בדיקת הסימולציה שכן אחד התפקידים שלה הוא לכייל הרגישות של הפרמטרים השונים לפי מצבו של כל נבדק ונבדק

  • נבדקים שמשתמשים בדרך הכאבה כלשהי בזמן הבדיקה כמו נעץ בנעל או בפה או כיווצי ישבן ועוד לא יכולים לדייק בפעולות כאלה ותתגלה אי סדירות באורך או בתזמון התגובה, תופעות אלה הן אור אדום בוהק לבודק מנוסה ומיד הוא מבין שמשהו כאן אינו כשורה

יודגש כי במידה והבודק יקפיד הקפדה מירבית על ההנחיות שהובאו לעיל יכול אף למנוע ניסיונות הטעיה אם תוכננו. הרושם הרציני, האובייקטיבי והמקצועי שהבודק מותיר על הנבדק קובעים במידה לא קטנה את דרך התנהגותו והתייחסותו לבדיקה

תיוגים:

bottom of page