top of page

שירותי פוליגרף משפטי

מתוקן.jpg

אנו מספקים שירותי פוליגרף וחוות דעת מומחה עבור עורכי דין, בתי משפט אזרחי, בית דין רבני במגוון רחב של בדיקות, צוות בודקי הפוליגרף במכון מוכרים כעדים מומחים בבתי משפטי.

הבדיקות המבוצעות בצח פוליגרף : בדיקת פוליגרף לבית משפט אזרחי, בדיקת פוליגרף לבית דין רבני, פוליגרף להליך בוררות, חוות דעת מומחה פוליגרף עבור בית משפט

אודות צח פוליגרף

מכון צח פוליגרף המוביל בישראל מנוהל ע"י עמיחי קרת בודק פוליגרף מוסמך בעל 20 שנות וותק וניסיון, ומשמש כיועץ בטחוני בכיר למספר חברות גדולות במשק, בתחומים רבים לרבות מניעת עבריינות תעסוקתית הונאות, תשאול. עמיחי קרת בעל הכשרות רבות בתחום הפוליגרף, חקירות תשאול, ובפסיכופיזיולוגיה.למכון צח פוליגרף יתרון משמעותי בתחום התשאול והפוליגרף בעיקר לאור ניסיון רב שנים בתחומי החקירות והתשאול רמת הדיוק וניהול התהליך, כמו גם אבחון יעוד שאלות הבדיקה.

מהם היתרונות של צח פוליגרף

אנו נשמח לשמוע מכם, להסביר לכם אודות הליך בדיקת הפוליגרף, לענות לכל שאלה ולסייע בבניית בדיקת פוליגרף מותאמת אישית. 

בדיקות פוליגרף המתבצעות במכון צח

בדיקת פוליגרף לבית דין רבני

בהיבטים הנוגעים להליכי גירושין בין בני זוג, כמו בכל סכסוך גם בדיונים בבית הדין הרבני מוצגות לעיתים גרסאות סותרות לאירועים ע"י המתדיינים

במקרים רבים מפנה בית הדין את הצדדים לבדיקת פוליגרף, לאישוש טענותיהם

ביתי הדין הרבני על ערכותיו השונות, מקפידים כי בדיקות הפוליגרף בין הצדדים יערכו במכון פוליגרף מוכר ומקצועי, בתי הדין הרבניים נותנים משקל משמעותי לממצאי .

בדיקות הפוליגרף שנערכו לצדדים בפסיקותיו

מומחי הפוליגרף בצח פוליגרף ואימות מידע מוכרים כעדים מומחים בבתי הדין הרבניים

Thinking Man on Couch

בדיקת פוליגרף לבית משפט אזרחי

בשנים אחרונות הפוליגרף משמש לעתים קרובות כראיה בדיונים אזרחיים בדיקת פוליגרף מקצועית עשויה לסייע לשופט להכריע מי מהצדדים צודק במקרים בהם ישנם הבדלי גרסאות מהותיים בדיונים אזרחיים בהם קיימת סתירה עובדתית בגרסת הצדדים, יכול בית המשפט להציע לצדדים לעבור בדיקת פוליגרף. ממצאי בדיקות הפוליגרף עשויים לשמש כראיה שתילקח  ע"י בית המשפט בפסיקת ובמקרים רבים,מגיעים הצדדים להסכמה לעבור בדיקת פוליגרף אצל מומחה מוסכם, באם תאושר ע"י בית המשפט, עשויה לסייע לקידום הדיון ולחסכון בהליכים צח פוליגרף  הינו מכון פוליגרף מוכר ע"י עורכי דין, מומחי המכון מוכרים על ידי בתי המשפט והנם בעלי ניסיון רב בעריכת בדיקות פוליגרף לבתי משפט ובהופעות כעדים מומחים בתחום.

חוות דעת מומחה פוליגרף עבור בית המשפט

לעיתים בהליך משפטי בביתי המשפט, מעלים שתי הצדדים טענות אשר ביהמ"ש נזקק לכלי אבחון אובייקטיבי אשר יחשוף את האמת בדרכים מדעיות.

בדיקת פוליגרף אשר מופנית מטעם  בית המשפט או מטעם עורכי דינם של הצדדים, עשויה להשפיע כנטבח חשוב מאד על הכרעת הדין. לאור זאת ,קיימת חשיבות רבה לכך שהעד המומחה יהיה בעל מוניטין ומקובל על הצדדים ועל ביהמ"ש.

מומחי מכון צח פוליגרף , הינם בעלי ניסיון עשיר במתן עדות בבתי המשפט, ניסיון של עשרות שנים בעריכת בדיקות פוליגרף.

Distanced Couple

פוליגרף להליך בוררות

בעת הליך בוררות עשויים להתעורר קשיים בכדי לקבוע איזו מגרסאות הצדדים נכונה. כאשר העובדות המוצגות בגרסה סותרות אחת את השנייה ניתן באמצעות בדיקת פוליגרף לדעת איזו מגרסאות הצדדים נכונה ובכך לקדם את הליך הבוררות להכרעה בעניין טרם החלטה על קיום בדיקת פוליגרף, קיימת חשיבות כי הבורר יסכם את טענות הצדדים ואת המחלוקת העובדתית המהותית בינם,תהליך בדיקת פוליגרף יבוצע בדרכים הבאות:

שלב ראשון -תיערך שיחה מקדימה עם כל אחד מהצדדים בשיחה ובה  ימסור כל אחד את גרסתו לעובדות שבמחלוקת

שלב שני - מומחה הפוליגרף ינסח את השאלות שיוצגו בבדיקת הפוליגרף, יעבור עליהן עם כל אחד מהנבדקים ויוודא שהוא מבין אותן ויכול להשיב עליהן בחיוב או בשלילה

שלב שלישי- תהליך הבדיקה הנבדק יחובר למכשיר הפוליגרף והשאלות יוצגו לו מס' פעמים. ממצאי בדיקות הפוליגרף יועברו לבורר ולצדדים הרלוונטיים

.צח פוליגרף ואימות מידע  הינו מכון הפוליגרף הגדול, מוביל והמנוסה בישראל. מומחי המכון ערכו אלפי בדיקות פוליגרף, בינן בדיקות רבות במסגרת בוררויות

אנו נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה בנוגע לעריכת בדיקות פוליגרף במסגרת הליך בוררות.

bottom of page