top of page
  • עמיחי קרת

החוק והפוליגרף


בקרב הציבור ישנו בלבול לגבי תקפות בדיקת הפוליגרף בבתי המשפט. ובכך, כדאי לעשות סדר בנושא. כאשר אנו באים לבדוק את הקשר בין בדיקת הפוליגרף להליך המשפט יש להבדיל ולהפריד בין ההליך הפלילי להליך האזרחי

בהליך האזרחי, כאשר ישנה הסכמה בין שני הצדדים להליך בדיקת פוליגרף, הרי שתוצאות הבדיקה הנן משמשות כראיה ברורה וחלוטה לכול דבר ועניין בשנים האחרונות בתי המשפט קיימת עלייה בפניות מצד בתי המשפט לביצוע בדיקת פוליגרף וזאת על מנת לאפשר לשופט קבלת החלטה טובה ומושכלת ביותר בתיק במקרים אלו בדיקת פוליגרף משמשת כאחד הכלים הטובים והאמינים ביותר בחקר האמת ועל כן שימוש בבדיקת פוליגרף הינה הדרך הטובה ביותר לישוב סכסוכים במישור האזרחי

בהליך הפלילי, בדיקת פוליגרף טרם אושרה בישראל כראיה, יש לציין כי במספר מדינות בעולם בדיקת פוליגרף משמשת כראיה לכל דבר ועניין,יחד עם זאת בישראל משתמשים עורכי דין רבים בבדיקות פוליגרף היות והיא משמשת אותם במספר נושאים בתיק המטופל על ידם וכמו כן להליך בדיקת הפוליגרף יכולה להיות חשיבות רבה בהליך המשפטי.

תיוגים:

bottom of page